قابل توجه کلیه دانشجویان واجد شرایط سکونت در خوابگاه های نوع ۱ و ۲ ماقبل ۹۵
                                                                                               تاریخ : ۹۵/۰۶/۱۷
قابل توجه کلیه دانشجویان واجد شرایط سکونت در خوابگاه های نوع ۱ و ۲ ماقبل ۹۵
 
ضمن عرض تبریک سال تحصیلی جدید ، دانشجویان گرامی با توجه به نکات مشروحه ذیل به خوابگاه های مربوطه مراجعه نمایند .
۱- خوابگاه های دانشجویی از تاریخ ۹۵/۰۶/۲۵ آماده پذیرش دانشجویان واجد شرایط می باشد .
۲- اسکان در خوابگاه های دانشجویی نوع ۱ بر اساس انتخاب اتاق که قبلا از طریق سامانه مربوط صورت گرفته انجام می شود.
۳- اسکان در خوابگاه دانشجویی نوع ۲ با مراجعه به سرپرستی خوابگاه بهار انجام می گردد .
۴- دانشجویانی که موفق به انتخاب اتاق نشده اند و طبق فرم امتیاز بندی خوابگاه به آنان تعلق گرفته است ، مهلت دارند تا تاریخ ۹۵/۰۷/۰۳ به سرپرست خوابگاه مربوطه مراجعه نموده و تعیین اتاق نمایند.
۵- دانشجویانی که تمایل به جابه جایی اتاق دارند از تاریخ ۹۵/۰۷/۱۰ تا ۹۵/۰۷/۱۵ با ارائه درخواست کتبی ، به سرپرستی خوابگاه مراجعه نمایند .
۶- به منظور رعایت بهداشت ، تهیه وسایل خواب ( تشک ، متکا ، ملافه و … ) بر عهده خود دانشجو می باشد .
* لازم به ذکر است دانشگاه در قبال تهیه وسایل شخصی دانشجو و نگهداری آن ، هیچ مسئولیتی ندارد .
۷- در صورت مواجه شدن با اشکال یا هر گونه سوالی با شماره تلفن ۴۴۰۱۲۵۸۶-۰۵۱ تماس حاصل نمایند .
                            
                                                                   اداره امور خوابگاه ها