اداره خوابگاه های دانشگاه حکیم سبزواری  در خصوص تکمیل فرم الکترونیکی درخواست خوابگاه دانشجویی برای سال تحصیلی ۹۶- ۹۵ اطلاعیه مهمی را صادر کرد.

شما گرامیان جهت مشاهده این اطلاعیه هم اکنون می توانید بر روی اینجا کلیک کنید.