قابل توجه دانشجویان محترم

با عنایت به اینکه قرارداد بیمۀ حوادث دانشجویی در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تا ساعت ۲۴ روز ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ معتبر می باشد، لذا دانشجویانی که در اثر حادثه دچار مصدومیت شده و تا کنون نسبت به ارسال مدارک پزشکی خود به ادارۀ رفاه دانشجویان اقدام نکرده اند؛ جهت دریافت معرفی‌نامه و پیگیری اخذ غرامت، مدارک پزشکی و نیز صورت هزینۀ تایید شدۀ درمان خود را در اسرع وقت (تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱) به آدرس ایمیل refahstu@hsu.ac.ir ارسال نمایند.

ملاحظات:

۱-با توجه به محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا، دانشجویان ذینفع از مراجعۀ حضوری به دانشگاه خودداری نمایند.

۲- پس از صدور معرفی‌نامه،  مسئولیت عدم مراجعۀ به موقع به شعب بیمه، بر عهدۀ دانشجو می‌باشد.

فرآیند بررسی و صدور معرفی‌نامه:

پس از دریافت مدارک دانشجو و بررسی‌های لازم توسط ادارۀ رفاه دانشجویان، مراتب برای شرکت بیمۀ طرف قرارداد ارسال می‌شود. شرکت بیمه در صورت تأیید مدارک، نسبت به صدور معرفی‌نامه برای شرکت مرکزی بیمۀ دانا واقع در شهر محل سکونت دانشجو اقدام می‌نماید. بر این اساس و پس از طی این مراحل، ادارۀ مزبور، تاریخ مراجعۀ دانشجو به شرکت بیمه را از طریق ایمیل اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

معاونت دانشجویی