اداره تغذیه دانشگاه حکبم سبزواری ضمن تبریک سال جدید تحصیلی و خیر مقدم  به دانشجویان عزیز اطلاعیه های مهمی را صادر کرد. جهت مشاهده این اطلاعیه ها می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 اطلاعیه های مهم اداره تغذیه دانشگاه