بسمه تعالی

اطلاعیه

به اطلاع می رساند : صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع ،به منظور تسهیل در ارائه خدمات دانشجویی، امکان ثبت نام اولیه دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به نشانی : http://bp.swf.ir/login.aspx فراهم نموده است . علیهذا متقاضیان از تاریخ ۱/۴/۹۵ لغایت ۳۰/۵/۹۵ فرصت دارند جهت ثبت اطلاعات فردی و همچنین درخواست وام به سامانه مزبور مراجعه نمایند .

نکات مهم :

۱ – دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی سامانه مورد نظراقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت .

۲ – دانشجویانی که قبلاً از تسهیلات رفاهی ( انواع وام ها و خوابگاه دولتی و … ) بهره مند شده اند ، سوابق آنها در سیستم صندوق رفاه دانشجویان موجود بوده و صرفاً بایستی مطابق ((راهنمای مراحل ثبت نام )) وام مورد درخواست خود را انتخاب و ثبت نمایند .

۳- دانشجویانی که قبلاً از هیچیک از تسهیلات رفاهی نظیر انواع وام ها ، خوابگاه  دولتی
و … استفاده نکرده و فاقد اطلاعات در سیستم صندوق رفاه دانشجویان می باشند بایستی مطابق ((راهنمای مراحل ثبت نام )) نسبت به ثبت اطلاعات فردی و تحصیلی خود اقدام نمایند . امور دانشجویی تا تاریخ ۲۳/۵/۹۵ اقدام به تائید اطلاعات مزبور نموده و این گروه از متقاضیان بایستی از تاریخ ۲۴لغایت ۳۰/۵/ ۹۵ مجدداً به سامانه مراجعه و نوع وام مورد درخواست خود را انتخاب و تائید نمایند .

راهنمای مراحل ثبت وام های دانشجویی

اداره رفاه دانشجویان