قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی برگزار می کند:

کارگاه آموزشی استفاده از پایگاه های اطلاعات علمی،منابع دیجیتال، نحوه دسترسی به منابع الکترونیک کتابخانه داخل و خارج از دانشگاه، آشنایی با شیوه نامه پایان نامه نویسی و طرح غدیر
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی مراجعه نمائید.