دکتر امین کوشکی مدیر حوزه ریاست دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی ضمن انتقاد از صحبت های آقای آرمین عضو شورای شهر، متذکر شد: کسانی که دم از اخلاق می زنند نباید رفتار غیر اخلاقی داشته باشند.

 مشاور رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در هیچ سیره اخلاقی به فرد اجازه داده نشده بدون حضور فردی یا دستگاهی وی را متهم و مجرم نمایند، بالاخص که حتی فرصت صحبت کردن طرف مقابل را هم نگذاشته اند و کاملا یک طرفه به قاضی رفته اند.

 وی ادامه داد: در خصوص موضوع مسئله مورد اشاره آقای آرمین، مدارک و مستندات قانونی کاملی وجود دارد که ظرف چند سال گذشته به سازمان بازرسی و دادگستری داده شده است و پس از بررسی این دو نهاد، در نهایت در سال ۱۳۹۷ پس از اعلام سازمان بازرسی مبنی بر عدم تخلف دانشگاه، دادستان سبزوار دستور به بلا اشکال بودن ادامه ساخت و ساز داده است و مدارک این موضوع به دادگستری تقدیم شده است.