✅امتحانات روز شنبه دانشگاه حکیم سبزواری لغو شد.

با توجه به اعلام استانداری خراسان رضوی مبنی بر تداوم برودت هوا، کلیه فعالیت های مراکز آموزشی لغو شد. لذا کلیه امتحانات روز شنبه مورخ ۲۴ دی ماه در دانشگاه حکیم سبزواری لغو گردید.
لازم به ذکر است زمان جدید امتحانات روز شنبه اعلام می شود.

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری