مقاله مهدی شایان نصر، دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری، در مجله معتبر بین المللی Journal of Molecular Liquids با ضریب تاثیر ۶٫۱۶۵ و رتبه بندی علمی Q1 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه این مقاله که مستخرج از پروژه ی کارشناسی آقای شایان نصر است، با راهنمایی دکتر احسان اسماعیل نژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی نفت دانشگاه حکیم سبزواری و در همکاری با استاد دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.

گفتنی است در این مقاله مروری با عنوان:

“Effect of carbon-based and metal-based nanoparticles on enhanced oil recovery: A review”

به تحلیل مکانیزم های ازدیاد برداشت نفت در حضور نانوذرات پایه کربنی و پایه فلزی پرداخته شده است. این مکانیزم ها شامل ۱- تغییر ترشوندگی سنگ مخزن به سمت آبدوستی، ۲- کاهش کشش بین سطحی میان نفت و آب، ۳- افزایش ویسکوزیته سیالات تزریقی، ۴- جلوگیری از رسوب آسفالتین و ۵- انسداد منافذ سنگ می باشد. همچنین در بخش پایانی مقاله مقادیر ضریب بازیافت نفت حاصل از تزریق آب و این نانوسیالات در انواع مختلفی از محیط های متخلخل با یکدیگر مقایسه شده است.

لینک دسترسی به مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167732221016275