انتصاب رؤسای دانشکده های جغرافیا و الهیات

پس از برگزاری انتخابات جهت تعیین رؤسای دانشکده های جغرافیا و علوم محیطی و الهیات و معارف اسلامی، در حضور ریاست محترم دانشگاه با رأی مستقیم اعضای هیأت علمی دانشکده های مزبور، آقایان دکتر ابوالقاسم امیراحمدی و دکتر حسن صیانتی به ترتیب به سمت ریاست دانشکده های جغرافیا و الهیات به مدت ۲ سال منصوب گردیدند.

.

در حکم انتصاب ایشان که از طرف ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر حدادنیا صادر شده، آمده است:

.
SONY DSC
 
.
جناب آقای دکتر ابوالقاسم امیراحمدی،
دانشیار و عضو محترم هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و نظر به برگزاری انتخابات انجام گرفته در آن دانشکده محترم به عنوان رئیس دانشکده جغرافیا و علوم محیطی به مدت دو سال از تاریخ ۹۳/۲/۹ منصوب می گردید.

امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و همه گروه های آموزشی آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت تکریم سرمایه انسانی براساس سیاست های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

.
SONY DSC
 
.
جناب آقای دکتر حسن صیانتی
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه فلسفه و حکمت اسلامی  

با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی و نظر به برگزاری انتخابات انجام گرفته در آن دانشکده محترم به عنوان رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی به مدت دو سال از تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴ منصوب می گردید. امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و همه گروه های آموزشی آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت تکریم سرمایه انسانی براساس سیاست های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

*

انتصاب این عزیزان را که با رأی مستقیم و قاطع اعضای هیأت علمی دانشکده های ذیربط و تأیید ریاست محترم دانشگاه، صورت گرفته است را تبریک عرض نموده، امید است در سایه الطاف الهی و جدیت و تلاش مجموعه دلسوزان دانشگاه، شاهد شکوفایی و توسعه روزافزون آن در تمامی عرصه ها باشیم.

روابط عمومی دانشگاه