انتصاب رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه حکیم سبزواری

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حکمی دکتر حامد اکبرزاده، عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی را به عنوان رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه منصوب کرد.

متن حکم بدین شرح است

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حامد اکبرزاده

عضو محترم هیأت علمی گروه شیمی

 با سلام 

     با عنایت به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و با توجه به انتخابات برگزار شده در آن دانشکده،  با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان “ رئیس دانشکده علوم پایه” به مدت دو سال منصوب می گردید. امید است با استفاده از توان جمعی و تعامل سازنده با سایر استادان و همکاران در پیشبرد اهداف دانشگاه بیش از پیش موفق باشید.

    انتظار می رود در برنامه های خود، تمرکز بر کیفی سازی فعالیت های دانشکده مد نظر قرار گرفته و بر پایه اصل احترام، استفاده از خرد جمعی و رعایت صرفه و صلاح در آن دانشکده، امور اجرایی گردد. برنامه ریزی بر اساس سیاست های دولت محترم تدبیر و امید، برنامه های وزارت متبوع و همچنین برنامه راهبردی دانشگاه مورد انتظار است.  بدیهی است ارسال گزارشات دوره ای از عملکرد آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار موثر خواهد بود. از خداوند متعال موفقیت و سعادتمندی شما را آرزومندم.

 

دکتر علی اصغر مولوی

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری