با حکم  دکتر جواد حدادنیا رئیس محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر احسان امیری راد به عنوان مدیر پژوهشی  جدید دانشگاه  به مدت دوسال منصوب گردید.
حکم این انتصاب به شرح ذیل است.

جناب آقای دکتراحسان امیری راد
استادیارو عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی مکانیک
با سلام
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری، ضمن حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان مدیر پژوهشی دانشگاه به مدت دو سال منصوب می گردید.
امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود نرم افزاری و سخت افزاری زمینه لازم را در جهت افزایش سهم تولید علم، کیفی سازی امور پژوهشی و افزایش ارتباطات بین الملی در دانشگاه فراهم آورید. شایسته است اقدامات خود را مبتنی بر برنامه ریزی، پایش فعالیت های پژوهشی دانشگاه و براساس خرد جمعی تنظیم و اجرا نمایید. از خداوند متعال توفیقات روزافزون شما را خواستارم.

جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه