انتصاب مدیر گروه جدید آب و هوا شناسی و ژئومورفولوژی

طی حکمی از طرف رئیس محترم دانشگاه، آقای دکتر غلامعباس فلاح قالهری، استاديار و عضو هيأت علمي گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي، ه مدت یکسال به سمت مدیر گروه آب و هواشناسی منصوب گردید.

در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقاي دکتر غلامعباس فلاح قالهري
استاديار و عضو محترم هيات علمي گروه آب و هواشناسي و ژئومورفولوژي

با سلام

     نظر به انتخاب جناب عالي در آن گروه آموزشي و پیشنهاد رئیس محترم دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این ابلاغ ، ضمن حفظ وظایف آموزشی به عنوان “مدیر گروه آب و هواشناسی ” به مدت یک سال منصوب می گردید.

     امید است در راستای انجام امور محوله و ارتقاء کيفيت آموزشي گروه در سايه تعامل و همفکري با ساير اعضاء هيات علمي گروه بیش از پیش موفق باشید.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه