انتصاب معاون جديد اداري و مالي دانشگاه

طي حکمي از طرف رياست محترم دانشگاه، آقاي دکتر عبدالرحيم عسکري، به سمت معاون اداري و مالي دانشگاه منصوب گرديد.

.

در متن حکم صادره آمده است:

جناب آقاي دکتر عبدالرحيم عسکري،

عضو محترم هيأت علمي گروه فيزيک،

.

احتراماً نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی, شما را به عنوان معاون اداري و مالي دانشگاه منصوب می نمایم. امید است با عنایات الهی و همکاری اعضائ محترم هیات  علمی و کارکنان دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه در جهت ارتقای وضعيت اداري و مالي با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و شایسته سالاری و صرفه و صلاح موفق و پيروز باشید. انتظار می رود برنامه های خود را بر محور احترام به جامعة دانشگاهي و تسهیل و روان سازي امور مربوط به آن حوزه تنظیم نمایید.

.

همچنين رئيس دانشگاه طي نامه اي ضمن قبول و پذيرش استعفاي آقاي دکتر استاجي، اظهار اميدواري کرد که همچون گذشته مجموعه دانشگاه حکيم سبزواري بتواند از تجربيات ايشان در ساير قسمت ها کماکان بهره مند گردد.

*

برنامه ­ها و اهداف جديد حوزه معاونت اداري و مالي