معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری از انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه های یزد و دامغان خبر داد.
دکتر علی اصغر مولوی با اشاره به اهمیت امضای چنین تفاهم نامه هایی بین دانشگاه های کشور به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه ها در راستای توسعه همکاری های مشترک و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و ظرفیت ها و توانایی های علمی –پژوهشی بین دانشگاه حکیم سبزواری و این دو دانشگاه منعقد شد.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری افزود: هدف از این تفاهم نامه ها ایجاد همکاری های متقابل در زمینه های علمی – پژوهشی با در نظر گرفتن کلیه منابع و امکانات طرفین اعم از آزمایشگاهی، تولیدی، نیروی انسانی و اطلاعات، تجربه و تخصص یکدیگر می باشد.
وی تصریح کرد: این تفاهم نامه ها زمینه تعیین و تبادل اولویت های تحقیقاتی واحدهای تحت پوشش طرفین جهت هدایت و تبیین طرح های تحقیقاتی مشترک، حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی با منابع مشترک، بهره مند شدن از امکانات یکدیگر، همکاری در برگزاری کارگاه ها و همایش ها، همکاری در زمینه فناوری اطلاعات، امکان بازدید محققین و اعضای هیات علمی و دانشجویان از واحدهای علمی و پژوهشی طرفین، همکاری در خصوص تالیف و انتشار کتاب و نشریات، برگزاری دوره های آموزشی و فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، تسهیل زمینه های تبادل اعضای هیات علمی جهت تحقیق، تدریس، تبادل نظر و فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت شرکت دانشجویان در مسابقات علمی، ورزشی و فرهنگی بین دانشگاه حکیم سبزواری و این دو دانشگاه فراهم می سازد.
گفتنی است تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه یزد به مدت ۳ سال و تفاهم نامه با دانشگاه دامغان ۵ ساله می باشد.