بازديد مشاور معاون آموزشي وزارت علوم از امکانات دانشگاه

همزمان با تشکيل دومين جلسه کميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه، روز پنج شنبه ۸ خرداد ماه، آقاي دکتر ظريفيان، مشاور معاون آموزشي وزارت علوم و هيأت همراه، ضمن بازديد از امکانات آموزشي و پژوهشي دانشگاه در سطوح مختلف، با توضيحات رياست محترم دانشگاه، از نزديک با امکانات، پيشرفت ها و نيز کمبودهاي دانشگاه در بخش هاي آموزشي و پژوهشي آشنا شدند.

.

                                                        SONY DSC    SONY DSC    SONY DSC

دکتر حدادنيا با اشاره به پتانسيل بالاي موجود در دانشگاه حکيم از جمله توانمندي اساتيد دانشگاه در ارائه طرح هاي مختلف علمي و پژوهشي و نيز توانايي دانشجويان مقاطع مختلف و علي الخصوص تحصيلات تکميلي و دستاوردهايي که دانشگاه در طول سنوات گذشته در اين حوزه ها کسب نموده است، خواستار مساعدت و کمک بيشتر وزارت متبوع جهت رفع مشکلات و کمبودهايي که از سال هاي گذشته بر بخش هاي مختلف دانشگاه فشار آورده و تأثير گذار شده است، شد.

.

                                                      SONY DSC    SONY DSC    SONY DSC

دکتر ظريفيان نيز در طول اين بازديدها، ابراز اميدواري کرد که بتوان با پيگيري و جديت بيشتر، تا اندازه اي نسبت به رفع اين مشکلات مساعدت کرد.

شايان ذکر است که در اين سفر يکروزه، آقايان دکتر رجبي، رئيس کميسيون دائمي، دکتر بهرامي، مدير کل بودجه و تشکيلات  و برخي ديگر از مديران و مسئولان وزارت علوم و دانشگاه نيز حضور داشتند.