محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی در سفر خود به شهر سبزوار، صبح امروز با همراهی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سبزوار، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری و جمعی از مسئولین شهری و دانشگاهی از پروژه های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری بازدید کرد.