بازشناخت شخصیت علمی پروفسور ریچارد فرای

نشست علمی بازشناخت شخصیت علمی پروفسور ریچارد نلسن فرای ایران شناس و ایران دوست شهیر، با سخنرانی آقایان دکتر داوودی(عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی) و دکتر خواجه ایم (عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی) و با حضور جمع کثیری از دانشجویان علاقه مند برگزار شد.

.

آقای دکتر داوودی، ریچارد نلسن فرای را ایران شناس و اسلام شناسي معرفی کرد که به زبان های فارسی دری,عربی ,ارمنی ,روسی ,المانی و فرانسوی تسلط داشت و در خصوص فرهنگ و تمدن باستاني ايران، داراي تحقيقات و پژوهش هاي ارزشمندي مي باشد.

دکتر داوودی افزود:

“فرای تأکيد داشت که نباید اجازه داد که فرهنگ و سنت غني کشورها حذف و نابود شود و در واقع انسان ها به رنسانس جدیدی نیاز دارند که این رنسانس جنگ علیه ماشینیسم است.”

.

 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی همچنین در خصوص نقاط ضعف فراي افزود:

از آنجایی که فرای آمریکایی و مستشرق است، نقش اسلام را در تمدن ایرانی خیلی کمرنگ جلوه می دهد و  تمدن را تمدني صرفاً ایرانی می داند، در حالی که تمدن ایرانی، اسلامی نيز هست.

.

 دکتر خواجه ایم، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی نيز در خصوص شخصيت فراي گفت:

از انجایی که فرای از روی عشق و علاقه به مطالعه ایران روی آورده پس می توان وی را ایران دوست دانست و بايد از تلاش ها و زحماتي که متقبل شده است تقدير نمود.

.

در پایان جلسه نيز، نماهنگي به مناسبت يادبود دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی (استاد برجسته تاریخ) برای حاضران به نمایش درآمد.