برگزاری آزمون های دوره های کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸ در دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح جمعه ۱۱ مردادماه آزمون های دوره های کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ۹۸ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با شرکت ۱۲۴۶ داوطلب در حوزه امتحانی سبزوار( دانشگاه حکیم سبزواری) برگزار شد.