آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور در روزهای چهارشنبه لغایت جمعه ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت ماه جاری در حوزه امتحانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار خواهد شد.
به گزارش مدیریت آموزشی دانشگاه این آزمون با حضور ۳۱۶۴ داوطلب (۱۳۷۱ مرد و ۱۷۹۳ زن) در ۸۲ رشته محل و با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.