مدیر همکاری های بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از پایگاه رتبه بندی بین المللی دانشگاه های پایدار و سبز دنیا (“GreenMetric”) دانشگاه حکیم سبزواری در نخستین حضور خود در این رتبه بندی توانست با عملکردی موفق، رتبه ۱۲ در بین ۴۱ دانشگاه کشور و رتبه ۳۷۴ را در جمع ۹۱۲ دانشگاه برتر در این زمینه از سراسر جهان کسب کند.

دکتر غلامعلی فرزی با اشاره به اینکه رتبه بندی جهانی دانشگاهی گرین متریک با هدف ارائه چشم انداز جامع از شرایط و سیاست های مرتبط با محیط زیست و تاثیر گذاری اموزش و پژوهش در توسعه در دانشگاه های کشورهای جهان راه اندازی شده است، افزود: در این رتبه بندی شش شاخص کلیدی محیط زیست و زیرساخت، انرژی و تحقیقات اقلیمی، مدیریت پسماند، آب، حمل و نقل، آموزش و پژوهش جهت ارزیابی دانشگاه های دنیا مورد سنجش قرار می گیرد.

مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: از جمله رسالت‌های نوین دانشگاه‌ها و مراکز علمی، نقش آفرینی در سطوح مختلف ملی و فراملی در جهت تحقق مدیریت توسعه پایدار و محیط زیست و مصرف انرژی و تاثیرگذاری در جامعه است.

دکتر فرزی خاطرنشان کرد: مشارکت در رتبه بندی گرین متریک گامی در جهت فعالیت‌های بین المللی‌سازی دانشگاه و همچنین برنامه زیربنایی حوزه بین الملل دانشگاه برای استفاده از ارتباطات بین المللی و پتانسبل های منطقه ای برای توسعه پایدار منطقه سبزوار بزرگ و نیز استفاده از تجربیات مراکز علمی دنیا در حوزه مدیریت پایدار انرژی و دانشگاه سبز است.

فهرست دانشگاه های برتر جهان در این رتبه بندی را می توانید در لینک http://greenmetric.ui.ac.id مشاهده فرمایید.