بنیادفرهنگی زنده یاد دکتر سید محمد علوی مقدم اندیشمند سبزواری و چهره ماندگار ادبیات ایران راه اندازی شد.

فرزند دکتر علوی مقدم در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بنیادفرهنگی زنده یاد دکترعلوی مقدم موسسه ای علمی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و غیرسیاسی است که به یادبود زنده یاددکترسید محمدعلوی مقدّم، تشکیل شده است.

 دکتر مهیار علوی مقدم افزود: اداره، تامین و مدیریت «کتابخانه پژوهشی وتخصّصی زنده یاددکترعلوی مقدم»؛ تاسیس، راه اندازی، مدیریت وتامین هزینه های«پژوهشکده زنده یاددکترعلوی مقدم» باهدف انجام امورپژوهشی، علمی، فرهنگی و آموزشی و تشکیل گروه ها و هسته های مطالعاتی و انتشارنشریه معتبر نمایه دار، برگزاری نشست های پژوهشی و نشرآثار برگزیده پژوهشگران برتر و اهدای جایزه سالانه زنده یاد دکترعلوی مقدم به پژوهشگران برتر؛تشکیل، راه اندازی و مدیریت «فرهنگسرای زنده یاددکترعلوی مقدم» باهدف انجام امور فرهنگی، هنری و آموزشی از جمله اهداف راه اندازی این بنیاد است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: درحال حاضر، بنای کتابخانه و پژوهشکده زنده یاد دکتر علوی مقدم درزمینی درحدود ۸۰۰ متر و در ساختمانی با مساحت ۱۶۵۰ متر مربع در ۳ طبقه در مکانی به نام «باغ ایرانی» ودر کنار آرامگاه «زنده یاددکترعلوی مقدم» درحال ساخت است و تا اواخر سال ۱۳۹۸ خورشیدی/ اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی، ساخت بنابه پایان می رسد.

وی افزود: این مکان دارای سه بخش اصلی  شامل«کتابخانه پژوهشی وتخصّصی زنده یاددکترعلوی مقدم»: با دارابودن بیش از ۲۷۰۰۰ نسخه کتاب های ارزشمند و در خورتوجّه ویژه پژوهش وتحقیق پژوهشگران حوزه های علوم انسانی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد ودکتری)؛ پژوهشکده زنده یاددکترعلوی مقدم»: با دارابودن سه گروه مطالعاتی(۱٫گروه مطالعاتی سبزوار پژوهی/۲٫گروه مطالعاتی بلاغت کاربردی، نقدادبی و مطالعات میان رشته ای /۳٫گروه مطالعاتی هنر وآیین خراسان) و نیز مرکز بیهقی پژوهی؛ انتشار نشریه علمی معتبر نمایه دار درحوزه مطالعات میان رشته ای و اهدای جایزه بلاغی- ادبی زنده یاددکترعلوی مقدم و فرهنگسرای زنده یاددکترعلوی مقدم»: با انجام امور فرهنگی، هنری وآموزشی وبرگزاری نشست های علمی،پژوهشی وفرهنگی است.                                   

 دکتر مهیار علوی مقدم با اشاره به اینکه اعضای هیات امنا وهیات مدیره این بنیادکه عموماً از استادان و پژوهشگران ارزنده ای هستند، خاطر نشان کرد: بنیادفرهنگی زنده یاددکترعلوی مقدم با هدف ارتقای فرهنگ واندیشه در خراسان بزرگ و سبزوار و گام برداشتن به سوی اهداف عالی بنیاد و تعالی پژوهش های ارزشمند به ویژه در حوزه های نوین ادبی وفرهنگی، دست تمام سازمان ها و نهاد های فرهنگی، علمی و دانشگاهی و افراد خیّر فرهنگی درایران وخارج ازایران رابه گرمی می فشارد و امیدواریم با یاری این فرهیختگان و دلسوزان فرهنگی، بتوان گام های استواری به سوی پیشرفت و ارتقای سطح فرهنگ واندیشه در خراسان بزرگ وسبزوار برداشت.  

گفتنی است مرحوم علوی مقدم اندیشمند برجسته سبزواری و از اساتید پیشکسوت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری بود و سال‌های متمادی عمر خود را در تعلیم و پرورش دانشجویان سپری و با عشق و اخلاص، خدمات ارزشمندی را در حوزه ادبیات فارسی به میهن عزیزمان ارائه نمود، این شخصیت برجسته دیار سربداران مهرماه سال ۹۷ پس از یک دوره بیماری به دیار باقی شتافت.

اعضای هیات موسس:

 1. دکتر محمودرضاسلیمانی     دکتر عباس محمّدیان
 2. دکتر مهیار علوی مقدّم    دکتر علی اصغرمولوی
 3. دکترحسین کیخسروی     دکتر اسماعیل نصرآبادی
 4. دکتر علی اصغرمحمّدی

 

اعضای هیات امنا :

 • دکتر رضااشرف زاده  ۱۱ – خانم نیکتا علوی مقدم                       ۲۱- مهندس محمدرضا هویدافرد
 • دکتر علی تسنیمی                   ۱۲-  دکتر غلامرضا فخر              
 • دکتر کاظم جاجرمی   ۱۳-  دکترحسین کیخسروی
 • دکترسید جوادحسینی           ۱۴- دکتر محمدعلی لطفی مقدّم
 • خانم مریم ساسانی              ۱۵- مهندس مهدی مطهری                          
 • دکتر محمودرضا سلیمانی     ۱۶- دکتر علی اصغرمحمّدی
 • دکتر علی صادقی منش ۱۷- دکتر عباس محمّدیان
 • آقای علی اکبرصالحی    ۱۸-دکتر علی اصغرمولوی 
 • آقای مهدی علوی مقدم ۱۹- دکتر اسماعیل نصرآبادی

۱۰- دکتر مهیار علوی مقدّم    

۲۰- محمدجعفریاحقی                                                                                                                                                               

اعضای هیات مدیره :

 1. دکتر سیدجوادحسینی دکترحسین کیخسروی
 2. دکتر محمودرضاسلیمانی دکتر علی اصغرمحمّدی
 3. دکتر علی صادقی منش دکتر اسماعیل نصرآبادی

دکتر مهیار علوی مقدّم

اعضای هیات موسس:

 1. دکتر محمودرضاسلیمانی     دکتر عباس محمّدیان
 2. دکتر مهیار علوی مقدّم    دکتر علی اصغرمولوی
 3. دکترحسین کیخسروی     دکتر اسماعیل نصرآبادی
 4. دکتر علی اصغرمحمّدی

 

اعضای هیات امنا :

 • دکتر رضااشرف زاده  ۱۱ – خانم نیکتا علوی مقدم                       ۲۱- مهندس محمدرضا هویدافرد
 • دکتر علی تسنیمی                   ۱۲-  دکتر غلامرضا فخر              
 • دکتر کاظم جاجرمی   ۱۳-  دکترحسین کیخسروی
 • دکترسید جوادحسینی           ۱۴- دکتر محمدعلی لطفی مقدّم
 • خانم مریم ساسانی              ۱۵- مهندس مهدی مطهری                          
 • دکتر محمودرضا سلیمانی     ۱۶- دکتر علی اصغرمحمّدی
 • دکتر علی صادقی منش ۱۷- دکتر عباس محمّدیان
 • آقای علی اکبرصالحی    ۱۸-دکتر علی اصغرمولوی 
 • آقای مهدی علوی مقدم ۱۹- دکتر اسماعیل نصرآبادی

۱۰- دکتر مهیار علوی مقدّم    

۲۰- محمدجعفریاحقی                                                                                                                                                               

اعضای هیات مدیره :

 1. دکتر سیدجوادحسینی دکترحسین کیخسروی
 2. دکتر محمودرضاسلیمانی دکتر علی اصغرمحمّدی
 3. دکتر علی صادقی منش دکتر اسماعیل نصرآبادی

دکتر مهیار علوی مقدّم

                                                                                           

 

 

Source: خبر