به مناسبت گرامیداشت هفته  جهانی حسابدار و ۱۵ آذرماه روز حسابدار از همکاران محترم حوزه مالی و حسابداری دانشگاه با حضور معاون اداری مالی، مدیر دفتر ریاست، مدیر امور اداری و مدیر حراست  دانشگاه تجلیل شد.

SONY DSC

SONY DSC
C

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC