تغییر تاریخ برگزاری آزمون زبان (شهریورماه) MSRT

به اطلاع می رساند:  طبق اعلام سازمان سنجش، زمان برگزاری آزمون زبان از تاریخ ۲۵/۶/۱۴۰۱ به تاریخ ۱/۷/۱۴۰۱ تغییر یافته است.

 

مهلت ثبت نام :

از مورخه ۸/ ۶/ ۱۴۰۱ لغایت ۲۰ / ۶ /۱۴۰۱

نحوه ثبت نام :

مراجعه به سایت

 https://msrttest.saorg.ir

 

گروه آموزش های الکترونیکی

و آزاد دانشگاه حکیم سبزواری