در نشست گرامی داشت روز جهانی مقابله با بیایان زایی و خشکسالی که با حضور دکتر محسن فنودی مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری خراسان رضوی، در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد، تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی، فناوری و اجرایی بین این اداره کل و دانشگاه حکیم سبزواری به امضا رسید.


رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در حاشیه این جلسه به روابط عمومی دانشگاه گفت: این تفاهم نامه به منظور مشارکت و همکاری در زمینه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و اجرایی در گستره اراضی ملی منابع طبیعی(جنگل، مرتع، بیابان)، منابع آب و خاک، آبخیزداری و آبخوانداری در سطح استان خراسان رضوی منعقد شد.

دکتر زنگنه اسدی تعهدات اداره کل منابع طبیعی استان خراسان رضوی در تفاهم نامه را برشمرد و اظهار داشت: اعلام پروژه های اولویت دار جهت انجام آن و بررسی و تائید پروژه های پژوهشی مرتبط پیشنهاد شده از سوی دانشگاه، عقد قراردادهای جداگانه جهت اجرای موافقت های فی مابین و تامین مالی مورد نیاز قراردادهای مورد توافق (در چهارچوب ضوابط و مقررات)، كمك در تكميل و تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه ها، كارگاه ها و ایستگاه های تحقيقاتي جهت بهره برداري مشترک، پشتیبانی از سمینارها،کنفرانس ها، نمایشگاه ها و کارگاههای تخصصی علمی و هدایت و حمایت  های معنوی از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) در راستای نیازهای مرتبط با فعالیت های اداره کل برخی از تعهدات اداره کل در این تفاهم نامه است.

دکتر اسدی به تعهدات دانشگاه در تفاهم نامه هم اشاره کرد و افزود: توجه و بهره گيري از تواناييهاي اداره کل در بخشهای مختلف: جنگل، مرتع، بیابان، بهره برداری از گیاهان دارویی، حفاظت و حمایت از اراضی، گیاهپزشکی، حفاظت آب وخاک، طرح ها و فعالیت های آبخیزداری وآبخوانداری و مدیریت جامع در حوضه های آبخیز استان جهت اجراي فعاليت هاي مشترك يا اختصاصي آموزشي و پژوهشي، حضور در عرصه های منابع طبیعی و تبادل دانش و اطلاعات در اجرای پروژه های منابع طبیعی و آبخیزداری، در اولويت قراردادن اجراي پروژه هاي پژوهشی وعناوين تحقيقاتي-كاربردي پيشنهادي و يا توافق شده و مورد نياز با اداره کل تا مرحله تبيين دانش فني، اولويت قراردادن و هدایت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مورد نیاز اداره کل و در راستای این تفاهم نامه و تدوين و تاليف اسناد و مدارك علمي، تأليف و ترجمه مراجع، متون و كتب علمي مورد نياز اداره کل و تبادل آنها توسط دانشگاه تعدادی از تعهدات دانشگاه در تفاهم نامه است.

دکتر زنگنه همچنین از استفاده متقابل از کتابخانه ها، پایگاه های اطلاعاتی، امکانات آموزشی موجود و اسناد علمی مکتوب طرفین برای استفاده اساتید، محققین، کارشناسان و دانشجویان، ایجاد پایگاه ها و بانکهای اطلاعاتی مشترک در زمینه تبادل آمارو اطلاعات جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی،پژوهشی و مطالعاتی، همکاری در ایجاد کارگروه مشترک برای فعالیت های دو جانبه به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه و تدوين و تاليف اسناد و مدارك علمي، تأليف و ترجمه مراجع، متون و كتب علمي مورد نياز اداره کل و تبادل آنها توسط دانشگاه به عنوان گوشه ای از تعهدات مشترک در تفاهم نامه نام برد.