حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی رئیس  نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها باارسال نامه ای از دکتر محمد علی زنگنه رئیس دانشگاه حکیم سبزواری به سبب همکاری اثرگذار و خالصانه در جهت برگزاری دوره توانمند سازی دانشجویان فعال فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حلقه های میانی  طرح حامیم تقدیر کردند.