دکتر محمد رضا شهابی کاسب در خصوص انعقاد دو طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و تفاهم نامه همکاری دوجانبه دانشگاه حکیم سبزواری و فدراسیون هندبال با رئیس فدراسیون هندبال جناب آقای دکتر پاکدل و رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون جناب آقای دکتر خوشنویس دیدار و گفتگو کرد. دکتر پاکدل با ابراز خرسندی از انجام کارهای پژوهشی در رشته هندبال، ضمن تایید دو طرح پژوهشی ؛ اعلام کردند که به زودی برای انعقاد تفاهم نامه در دانشگاه حکیم سبزواری حضور خواهند یافت.


رئیس انجمن دارت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور همچنین در ادامه رایزنی های خود با مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان ، مدیر تربیت بدنی دانشگاه الزهرا و مدیر تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص توسعه دارت در دانشگاه های کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.