ثبت نام دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه حکیم سبزواری آغاز شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک فرمایید.