حسن نفيسي فرد

 nafisifard1

             حسن نفيسي فرد در خرداد ماه ۱۳۳۸ در شهر سبزوار استان خراسان رضوي به دنيا آمد.ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در همان شهر سپري ودرسال ۱۳۵۶ موفق به دريافت ديپلم طبيعي ( تجربي )شدعليرغم اينكه در رشته هاي بسياري نمره قبولي داشت تحصيل در رشته علوم اجتماعي را انتخاب نمود ودر مهر ماه ۱۳۵۶ وارد دانشگاه شد كه مصادف شد با اوج گرفتن تدريجي فعاليتها بر عليه رژيم پهلوي ومشاركت وي همدوش ساير اقشارمردم ودانشجويان در اين فعاليتها كه در ابان ماه ۱۳۵۷ منجر به تعطيلي دانشگاهها از سوي رژيم پهلوي شد. در بهمن ماه ۱۳۵۷ با پيروزي انقلاب اسلامي وباز گشايي دانشگاهها شروع به ادامه تحصيل نمود.ودر نيمسال دوم سال تحصيلي ۵۹ با توجه به جو حاكم بر دانشگاههاي ان زمان ومطرح شدن انقلاب فرهنگي اقدام به حذف كليه واحد هاي درسي خود نموده وپس از ان دانشگاهها تا مهر ماه سال ۱۳۶۲ تعطيل شد.در دوران انقلاب فرهنگي با توجه به نياز اموزش وپرورش منطقه جوين سبزوار به عنوان معلم حق التدريس مشغول به كارشد پس از باز گشايي مجدد دانشگاهها شروع به ادامه تحصيل نمود ودر بهمن ماه ۱۳۶۳ موفق به دريافت مدرك كارشناسي علوم اجتماعي شد . در خرداد ماه ۱۳۶۴ به خدمت سربازي اعزام وطول خدمت سربازي با يك گروه پژوهشي از دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه در رابطه با ويژگي هاي اجتماعي اقتصادي وفرهنگي مناطق كرد نشين مطالعه مي كرد همكاري داشت .پايان خدمت سربازي مصادف شد باتاسيس دانشگاه تربيت معلم در سبزوار و از مهرما ۱۳۶۶ همزمان باپذيرش اولين گروه دانشجويان به عنوان رئيس خدمات اموزشي در دانشگاه تربيت معلم سبز وار شروع به كار نمود وبا عنايت به پشتكا روتلاشي كه داشت به موفقيت هاي قابل توجهي دست پيدا كرد كه به بخشي از انها درقسمست مسئوليتها اشاره شده است .درسال ۱۳۷۳ در مقطع كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنا مه ريزي روستايي دانشگاه فردوسي مشهد پذيرفته شدوپس از فراغت از تحصيل از سال ۱۳۷۶ به عنوان عضو هيات علمي گروه جغرافيا شروع به ادامه خدمت نمود.

۱ـاطلاعات شخصي:

نام: حسن

نام خانوادگي: نفيسي فرد

مرتبه علمي:‌ مربي

نام و نشاني محل كار: سبزوار- توحید شهر- پردیس دانشگاه حكيم سبزواري- دانشكده جغرافيا و علوم محيطي-گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري وروستايي

تلفن محل كار: ۰۵۱۴۴۰۱۳۱۲۷

پست الكترونيك :nafisifard@ hsu.ac.ir

 

۲- سوابق تحصيلي:

كارشناسي: علوم اجتماعي-تهران –دانشگاه علامه طبا طبائي ۱۳۶۴

كارشناسي ارشد: جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي مشهد –دانشگاه فردوسي ۱۳۷۶

عنوان پایان نامه: بررسي عملكرد تعاوني هاي توليد مشاع در شهرستان سبزوار

۳- سوابق شغلي و مديريتي:

– مدير اموزش دانشگاه ازتاريخ ۶/۸/۱۳۸۰ لغايت ۳۰/۱۱/۱۳۸۶٫

– مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه از تاريخ ۲۹/۱/۸۶ لغايت ۱۳/۶/۸۶

– معاون دانشكده جغرافيا وعلوم محيطي از تارخ ۱۴/۹/۸۹ لغايت ۳۰/۱۱/۸۹

– مسئول دفتر استعداد هاي درخشان از تاريخ ۱۲/۶/۸۱لغايت ۳۰/۷/۸۲

– عضو شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه از تاريخ ۱۶/۹/۸۲ لغايت۳۰/۱۱/۸۶

–عضو اصلي هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دانشگاه از تاريخ ۱۷/۸/۸۱ لغايت۱۶/۳/۷۶

–عضو كميسيون اموزشي وپژوهشي شوراي نظا رت وارز يابي

– عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه از تاريخ ۲۰/۹/۸۱ لغايت ۳۰/۱۱/۸۶

– عضو شوراي اموزشي دوره هاي نيمه حضوري از تاريخ ۲۶/۱۱/۸۱ لغايت ۳۰/۱۱/۸۶

– عضو شوراي مديران دانشگاه از تارخ ۶/۱۰ ۸۱ لغايت ۳۰/۱۱/۸۶

– عضو ستاد رفاه دانشگاه از تاريخ ۷/۷/۸۲لغايت ۳۰/۸/۸۷

– عضو كميته راهبردي پايگاه تحقيقات جمعيتي از تاريخ ۷/۶/۸۳ لغايت ۷/۶/۸۴

– عضو كميته برگزاري ازمون استخدامي دانشگاه در سال ۸۱ وسال ۱۳۸۳

– نماينده تام الاختيار سازمان سنجش آموزش كشور در برگزاري آزمون هاي سراسري در سال هاي ۸۶-۱۳۸۱

– جانشين نماينده تام الاختيار سازمان سنجش اموزش كشور در برگزاري اولين دوره ازمون تحصيلات كارشناسي ارشد در سال ۱۳۸۶-

– عضو شوراي اموزشي دانشگاه از مهر ماه ۱۳۶۶ لغايت اسفند ۱۳۸۶

– عضو كميته منتخب شوراي اموزشي دانشگاه از سال ۱۳۸۰ لغايت ۱۳۸۶

۴- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

 

۵- داوري مجلات علمي:

 

۶- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

– مطالعات جمعيتي

– مطالعات جغرافياي اقتصادي

– مناطق خشك

۷- دروس تدريس شده:

دوره كارشناسي: جغرافياي اقتصادي ايران –جغرافياي انساني ايران –مباني جغرافياي جمعيت –مباني جغرافياي اقتصادي – جغرافياي جمعيت ايران – ويژگيهاي جغرافياي انساني مناطق خشك ايران – جغرافياي زيستي – روش هاي تحليل جمعيت –منابع وماخذ جغرافيا —جغرافياي تاريخي ايران – جغرافياي قاره ها

 

۸- دوره های دانش افزایی:

کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، (۱۳۷۹)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی -GIS، (۱۳۸۰دانشگاه تربيت معلم سبزوار )

 

۹- افتخارات علمی:

 

۱۰- مقالات علمي چاپ شده :

 

۱۱- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

۱۲- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

۱-     مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل جمعیتی خراسان، دانشگاه حکیم سبزواری، صص ۷۱ ـ ۶۱٫

۱۴- كتاب (تاليف يا ترجمه) :

  1. جغرافياي انساني ايران
  2. مقدمه اي بر جغرافياي جمعيت ايران

۳- چاپ دوم كتاب جغرافياي انساني ايران با ۳۰ درصد تغييرات

۱۵- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

۱۶- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :