گردهمایی رؤسای دانشکده‌های الهیات سراسر کشور در آستانه روز معلم به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد که دکتر سیدمحمدکاظم علوی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری در این گردهمایی حضور داشت.

در نوبت صبح این نشست یک روزه، ضمن بزرگداشت مقام استاد، گنجینه اسناد استاد شهید مرتضی مطهری با حضور فرزندان این شهید بزرگوار افتتاح شد و در میزگرد بررسی رسالت ملی و جهانی دانشکده‌های الهیات که با حضور دکتر علی مطهری، دکتر احدفرامرز قراملکی، دکتر سید سعید رضا عاملی و دکتر رضا اکبری برگزار شد بر لزوم ارتباط بین‌المللی دانشکده‌های الهیات و لزوم بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین تاکید شد.

دکتر سیدمحمدکاظم علوی رئیس دانشکده الهیات دانشگاه حکیم سبزواری ضمن حضور فعال در این نشست به ارائه گزارشی از وضعیت دانشکده پرداخت.

در نوبت عصر این گردهمایی بیانیه و اساسنامه هم‌افزایی دانشکده‌های الهیات سراسر کشور در نوبت بعداز ظهر به تصویب رسید و دبیرخانه دائمی آن در دانشکده الهیات دانشگاه تهران محل اشتغال و تدریس استاد شهید مرتضی مطهری مستقر شد.

گفتنی است این نشست به صورت دوره‌ای جهت هم‌افزایی و تعامل در خصوص مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی و اجرایی دانشکده‌های الهیات برگزار می‌شود.