حوزه مالی دانشگاه حکیم سبزواری پیشرو در اجرای حسابداری تعهدی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ظهر امروز با حضور رییس دانشگاه و معاون اداری مالی دانشگاه از پرسنل زحمت کش حوزه مالی بخاطر اجرای حسابداری تعهدی تقدیر و تشکر شد.
حسابداری تعهدی در ساختار خود علاوه بر نظم دهی و دقت در امور مالی باعث شفافیت در آن می گردد.
گفتنی است تیم مالی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان تیم برتر مالی به خاطر پیشروی در اجرای حسابداری تعهدی در استان خراسان معرفی شد.
[foogallery id=”2863621″]