معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری با بیان اینکه دانشجویان دکتری که از طریق آیین نامه استعداد درخشان وارد این دانشگاه خواهند شد تا سقف ۳ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنند، گفت: توجه به شناسایی و جذب نخبگان علمی و پژوهشی جزو برنامه‌های محوری این دانشگاه است.Koroji-Material

دکتر بهمن کروجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، اظهار داشت: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی  دانشگاه  و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های وزارت علوم، دانشجویان دکتری که از طریق آیین نامه استعداد درخشان در سال ۱۳۹۵ موفق به  ورود به دانشگاه حکیم می شوند از تسهیلات ویژه بهر ه مند خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری شناسایی نخبگان و جذب و ایجاد زمینه ارتقای علمی و پژوهشی  دانشگاه است، تاکید کرد: برای تشویق نخبگان و جذب آنها تسهیلات مختلف علمی،  پژوهشی (  در قالب گرنت ) و رفاهی پیش‌بینی شده است.

وی با عنوان اینکه  تخصیص گرنت پژوهشی به این نخبگان، علاوه  بر گرنت های معمول در مقطع دکتری و از بدو ورود دانشجویان صورت می پذیرد، تصریح کرد: این  گرنت در ۴ سطح  و بر اساس   امتیازی است که  دانشجو از بند یک جدول پژوهشی آیین نامه استعدادهای درخشان کسب می کند.

دکتر کروجی ادامه داد:  بر این اساس ارائه این تسهیلات به این دانشجویان در سقف ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ میلیون ریال خواهد بود.

دکتر کروجی  همچنین به تسهیلات ویژه علمی  در نظر گرفته در این بسته  اشاره کرد و یادآور شد: از جمله این تسهیلات می توان به  امکان تدریس در مقاطع پایین تر( بر اساس مقرارت دانشگاه)، پرداخت هزینه دوبار شرکت در سمینارها و همایش های داخلی ، بازدید علمی، مشاوره ویزه برای ورود به مرکز رشد و پارک علمی و امکان خرید کتاب مورد نیاز از طریق کتابخانه اشاره کرد.

 معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزورای همچنین، امکان تغذیه رایگان برای سال اول تحصیلی، اختصاص خوابگاه به صورت قطعی و با  ۵۰ درصد تخفیف و تخصیص حجم اینترنت معادل اعضای هیات علمی  را از جمله   تسهیلات رفاهی در نظر گرفته شده برای این دانشجویان برشمرد.

در ادامه تسهیلات در نظر گرفته شده دانشگاه حکیم سبزواری جهت دانشجویان دکتری استعداد درخشان را می توانید مشاهده کنید:

امکانات ویژه دانشگاه حکیم سبزواری  برای جذب نخبگان علمی

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی دانشگاه حکیم سبزواری و همچنین در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و سیاست های وزارت مطبوع، دانشجوی دکتری که از طریق آیین نامه استعداد درخشان در سال ۱۳۹۵ موفق به  ورود به دانشگاه می شوند مورد حمایت های ویژه قرار می گیرند.
تسهیلات پژوهشی
تخصیص گرنت پژوهشی، اضافه بر گرنت های موجود در مقطع دکتری از همان سال ورود برای د انشجویان از طریق استاد راهنما در ۴ سطح زیر
الف: کسب ۷ تا ۱۰ امتیاز از بند یک جدول پژوهشی آیین نامه، ۱۵ مییون ریال
ب: کسب ۱۰ تا ۱۲ امتیاز از بند ۱ جدول پژوهشی آیین نامه، ۲۰ میلیون ریال
ج: کسب ۱۲ تا ۱۵ امتیاز از بند ۱جدول پژوهشی آیین نامه، ۲۵ میلیون ریال
د: کسب ۱۵ امتیاز به بالا از بند ۱ جدول پژوهشی آیین نامه، ۳۰میلیون ریال
تسهیلات رفاهی
الف: تغذیه رایگان برای سال اول تحصیلی
ب: اختصاص خوابگاه به صورت قطعی و با  ۵۰ درصد تخفیف
د: تخصیص حجم اینترنت معادل اعضای هیات علمی
تسهیلات علمی
الف: امکان تدریس در مقاطع پایین تر( بر اساس مقرارت دانشگاه)
ب:پرداخت هزینه دوبار شرکت در سمینارها و همایش های داخلی
د: بازدید علمی
ه: مشاوره ویزه برای ورود به مرکز رشد و پارک علمی
و: امکان خرید کتاب مورد نیاز از طریق کتابخانه
 
صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری