نخستین کرسی نوآوری دانشگاه حکیم سبزواری (جلسه دوم )

با عنوان گرایش تفسیر جغرافیایی اماکن قرآن کریم

ارائه دهنده دکتر سیده سمیه خاتمی سبزواری
اساتید ناقد:دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد علی اسدی
دکتر محمد علی احمدیان
اساتید داور :
دکتر رضا مودب
دکتر عبد الکریم بی آزار شیرازی
دکتر احمد مبلغی

زمان پنج شنبه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲:۳۰

شرکت به صورت حضوری در تالار همایش های بین المللی بیهقی

لینک شرکت به صورت مجازی :

https://meeting5.hsu.ac.ir/b/skh-yyx-e2w

در قرآن کریم حدود صد مکان به شکل مستقیم یا بالاشاره در لابلاي آیات قرآن به کار رفته است. این نحوه به کارگیري میتواند با توجه به نوع استعمال آن گویاي پیامهایی باشد. مکانهایی نظیر احقاف، اخدود، مدین، از جمله
مکانهایی هستند ،از طرفی امروزه با پیشرفت علومی نظیر علم جغرافیا و تقسیمات آن در هر شاخه از این علم با بررسی این خصوصیات در مکان نامبرده در قرآن
میتوان به اطلاعات دقیق و جالب توجهی از این مکان دست پیدا کرد که این موضوع در تفسیر آیات قرآن و بخصوص رفع ابهام موجود در این آیات که مورد اختلاف مفسرین در طول قرنها میباشد تاثیر بسزایی دارد. توجه
به اماکن کتاب مقدس سالهاست در جهت معرفی ادیان مسیحی و یهودي به کار گرفته شده و وسیله اي در جهت
معرفی این ادیان گردیده است در حالی که بهترین سخن را تنها در این مکانها در قرآن میتوان یافت نمود و این
موضوع میتواند وسیله ای باشد در جهت تبیین حقانیت قرآن کریم و دین مقدس اسلام .
این نوآوري با این فرضیه که پیوند عمیق قرآن و جغرافیا با غناي
بسیار بالایی که دارد آمادگی ایجاد یک زمینه تخصصی تفسیري را در این زمینه دارد، حدود سه سال است که طراحی شده ودر هیات حمایت از کرسی های نقد و نظریه پردازی مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال
تبیین زیرساختهاي موجود در این رشته وتدوین مبانی و شاخه هاي علمی مختلف در جهت بسط و گسترش این
شاخه تفسیري میباشد.
لازم به ذکر است، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف کمک به بسط آزاد اندیشی و شکل گیری یک حرکت گسترده برای تولید علم و نظریه پردازی از طریق راه اندازی مجامع علمی تحت عنوان کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره در زمینه علوم انسانی و معارف دینی تاسیس شد هاست .