دانشگاه حکیم سبزواری در جمع ۶ دانشگاه و پژوهشگاه  برتر کشور در حوزه دیپلماسی علمی/ تقدیر وزیر از فعالیت های مرتبط با دیپلماسی علمی دانشگاه حکیم
صبح امروز و در نشست معاونان و مدیران بین‌الملل دانشگاه‌های کشور از دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دانشگاه برتر کشور در حوزه  دیپلماسی علمی تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بنا براعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به فعالیت های چشمگیر دانشگاه حکیم سبزواری در عرصه  تعاملات علمی، پژوهشی و فناوری بین المللی و استفاده از نتایج این تعاملات در جهت تحقق اهداف دیپلماسی علم و فناوری در کشور، این دانشگاه از میان بالغ بر ۲۰۰ دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی کشور به عنوان یکی از شش دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور در حوزه دیپلماسی علمی در سال ۹۴-۹۵برگزیده شد.
بر اساس این گزارش  در فهرست اعلام شده از سوی وزارت علوم دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه رازی کرمانشاه سه دانشگاه برتر کشوردر حوزه دیپلماسی علمی در سال ۹۴-۹۵اعلام شده اند.
همچنین در این لیست نام  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پارک فناوری پردیس و پارک علم و فناوری جهاد کشاورزی کرمانشاه نیز به عنوان مراکز علمی و پارک‌های علم و فناوری برتر حوزه بین الملل دیده می شود.
گفتنی است دانشگاه حکیم سبزواری در دو سال اخیر تفاهم نامه های بین الملی با دانشگاه های معتبر دنیا و مراکز علمی بنام از جمله دانشگاه پاریس ۱۳، لیون فرانسه و  تورین ایتالیا منعقد کرده است و هم اکنون این تفاهم نامه ها در حال اجرا است و تبادل استاد دانشجو و فعالیت های علمی و پژوهشی بین این مراکز و دانشگاه حکیم سبزواری برقرار است