معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر منطقه ۹ شبکه پژوهش و فناوری دانشگاه های کشور: دانشگاه حکیم سبزواری از دانشگاه های پیشرو در توسعه تعاملات بین المللی است/عملکرد و برنامه ریزی علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری می تواند الگوی خوبی برای سایر دانشگاه های منطقه باشد

 دکتر احمد رضا بهرامی روز پنجشنبه در نشست معاونین پزوهشی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و آموزشی منطقه ۹ کشور در دانشگاه حکیم سبزواری افزود: در بحث آموزش و پژوهش  دانشگاه حکیم  سبزواری در چندسال اخیر بسیار موفق عمل کرده است.

دبیر کارگروه آموزشی و پزوهشی فناوری و نوآوری خراسان رضوی داشگاه حکیم سبزواری را از دانشگاه های  قدیمی و ریشه دار منطقه شرق کشور برشمرد و تاکید کرد: هم اکنون این دانشگاه یکی ازوزنه های علمی قابل افتخار شرق کشور و استان است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد امکانات پژوهشی و آزمایشگاه های دانشگاه حکیم سبزواری را  بسیار خوب و عالی  عنوان کرد و تصریح داشت: عملکرد و برنامه ریزی علمی و پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری می تواند الگوی خوبی برای سایر دانشگاه های منطقه باشد.

دکتر بهرامی یادآور شد: دانشگاه حکیم در توسعه تبادلات بین المللی موفق عمل کرده است و در حامعه علم سنجی استان جزء پیشگامان می باشد.
وی در ادامه تصریح کرد: دانشگاه های مختلف کشوردارای ظرفیت و توانمندی های مختلفی هستند هستند که باید بر اساس یک برنامه جامع مستند سازی شوند.
دکتربهرامی مهم ترین مشکل دانشگاه ها را کمبود اعتبارات پژوهشی دانست و افزود: بودجه ای که از سطح کلان کشور و از تولید ناخالص ملی به پژوهش اختصاص می یابد پایین تر از پنج درصد است.
وی ادامه داد: این اعتبار کم پژوهشی نیز برای اختصاص به بخش پژوهش ابتدا در اختیار دانشگاه قرار می گیرد و دانشگاه ها سهم اندکی را به موضوع پژوهش اختصاص می دهند.
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی افزود: براساس قانون باید ۱۵ درصد اعتبارات دانشگاه ها به موضوع تحقیق و پژوهشی اختصاص پیدا کند و دانشگاه های سراسر کشور باید اعتبارات مورد نیاز پژوهش را بدون تغییر در اختیار این قسمت قرار دهند.
دبیر کارگروه آموزشی و پزوهشی فناوری و نوآوری خراسان رضوی اظهار کرد: در دانشگاهها کشور تولید علم جایگاه مناسبی دارد و ایران با وجود سهم کمی از تولید ناخالص ملی به پژوهش رتبه ۲۲ دنیا را در تولید علم دارد.
دکتربهرامی گفت: ایران در نوآوری از تولیدات مقاله رتبه ۷۸ دنیا را دارد و یرای اینکه تولیدات مقاله تبدیل به نوآوری شود به نظام های آروندی نیاز است که به این نظام ها در دانشگاهها بودجه ای اختصاص نیافته است.