در قالب قرارداد ارتباط با صنعت بين دفتر شرکت ماشین های الکتریکی جوین و دانشگاه حکیم سبزواری “ ارتقا و توسعه سامانه آزمون موتورهای الکتریکی فشار ضعیف  ” به دکتر مجید بقایی نژاد و دکتر رضا روشن فکر اعضای  هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری سپرده شد.

دکتر مجید بقایی نژاد در خصوص این قراداد به روابط عمومی دانشگاه گفت: در پی انجام موفقیت آمیز ارتقا سامانه آزمون موتورهای الکتریکی فشار قوی شرکت ماشین های الکتریکی جوین در سال ۱۴۰۰، طرح توسعه این سامانه و همچنین ارتقای و توسعه سامان تست موتورهای الکتریکی  فشار ضعیف این شرکت نیز در قالب قرارداد جدید به دانشگاه واگذار شد.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری  اظهار داشت: در قالب این قرارداد علاوه بر ارتقای نرم افزاری و سخت افزاری سامانه قدیمی، قابلیت های جدیدی از جمله نظارت بر موتور در حین تست از طریق اندازه گیری سیگنالهای عملکردی و محیطی موتور در حال تست، تولید و مشاهده گزارشهای مرتبط با تست موتورهای الکتریکی به سامانه فعلی افزوده خواهد شد.

دکتر بقایی نژاد هدف از اجرای این طرح را بروز رسانی سخت افزاری و نرم افزاری سامانه تست موتورهای الکتریکی در شرکت جمکو و همچنین ارتقای قابلیت های سامانه با هدف تسهیل و بهبود فرایند تست موتورهای الکتریکی در شرکت جمکو بیان کرد.