مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری از اعزام  ۵۰ عضو هیات علمی این دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور خبر داد.

دکتر احسان امیری راد در گفتگو با روابط عمومی با اشاره به اینکه سیاست حوزه پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری درگیر کردن عموم اساتید و اعضای هیات علمی در فعالیت های پژوهشی با کیفیت است، یادآور شد: با توجه به آمار ۵۰ نفر استادی که در شش ماهه نخست امسال از فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی استفاده کرده اند، درصد قابل توجهی از همکاران ما درگیر بحث فرصت های مطالعاتی در داخل و خارج و شرکت در کنفرانس های بین المللی شده اند.

وی افزود: در شش ماه نخست سال جاری ۲۹ عضو هیات علمی دانشگاه به فرصت های مطالعاتی و تحقیقاتی کوتاه مدت و کنفرانس های بین المللی، ۵  نفراز اساتید دانشگاه به فرصت مطالعاتی صنعتی داخلی و ۱۶ نفر به فرصت های مطالعاتی داخلی به سایر دانشگاه ها اعزام شدند.

دکترامیری راد  با یادآوری حمایت ها رئیس دانشگاه و دیگر حوزه های همکار از جمله حوزه معاونت اداری و مالی و معاونت آموزشی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در این راستا توانستیم حرکت های چشمگیری داشته باشیم و به تبع آن توانستیم ارتباطات بین المللی را افزایش دهیم که این امر تاثیر بسیار زیادی بر افزایش کیفیت خروجی های پژوهشی ما داشته است.