همزمان با روز بزرگداشت دانشجو و در مراسمی با حضور وزیر علوم و نمایندگان تشکل های دانشجویی، از سامانه “همیاری دانشگاهیان در فرهنگ(هدف)” رونمایی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، این سامانه که توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با محوریت دفتر سیاست گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و با رویکرد تعامل دو سویه میان دانشجویان و استادان به عنوان کنش گران این عرصه ایجاد شد، زمینه تعامل، همراهی و همیاری هر چه بیشتر جامعه دانشگاهی در برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی و اجتماعی را فراهم می نماید.

سامانه «همیاری دانشگاهیان در فرهنگ(هدف)» در پی آن است تا از دیدگاه ها، تجربه ها و نظرات نخبگانی بهره برده و از این طریق نسبت به افزایش نفوذ برنامه های فرهنگی در محیط های دانشگاهی اقدام نماید و با قوت بخشیدن به برنامه های موفق و اصلاح نقاط ضعف خود در برنامه ها و رویکردها پیرامون موضوعات مختلف راهکارهایی را که  مورد پذیرش جامعه هدف باشد، را اتخاذ نماید.

شناخت جامع نگرش­ها و نظرات موجود در فضای فرهنگی اجتماعی دانشگاه به ویژه صداهای متکثر، ایجاد امکان سنجش و بازخورد کارآمدی همیاری­ها، بهبود نگرش­ها، رویکردها و شیوه­های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه ها متناسب با نیازهای دانشگاهیان و ایجاد فضایی برای تولید و بازتولید ایده­های فرهنگی اجتماعی از جمله اهداف این سامانه به شمار می رود.

همیاری در سامانه هدف سه سطح نگرش و سنجش معطوف به نظرسنجی کمی، بازبینی و بازاندیشی معطوف به  اصلاح کیفی آیین­نامه­ها و شیوه­نامه­ها و ایده­پردازی و تجربه­نگاری معطوف به اشتراک­گذاری ایده­های خلاقانه جدید و تجربه نوآورانه خاتمه­یافته می باشد.

گفتنی است: برای مشارکت در این سامانه مشوق هایی پیش بینی شده که در سطح اشخاص حقیقی مشوق هایی نظیر گواهی مشارکت، گرنت­­های آموزشی و توانمندسازی، گرنت گردشگری و تورهای علم و فناوری، عضویت در شوراهای مشورتی معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، شرکت در کارگاه­های انتقال تجربه با اساتید فرهیخته، جایزه نقدی و تقدیر از برگزیدگان در جشنواره سالانه برای دانشجویان و جایزه نقدی برگزیدگان جشنواره سالانه، گواهی مشارکت، اعطای گرنت فرهنگی اجتماعی برای پیشبرد طرح­های فرهنگی، امتیاز ماده ۱ آیین­نامه ارتقاء برای مشارکت استادان و اعضای هیأت علمی در نظر گرفته شده است.

در سطح اشخاص حقوقی نیز اعطای گرنت فرهنگی اجتماعی و حمایت مالی برای گروه های دانشجویی و اعطای گرنت فرهنگی اجتماعی و حمایت­های مالی، تقدیر از برگزیدگان در جشنواره سالانه برای مشارکت معاونت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها پیش بینی شده است.

علاقمندان می توانند جهت مشارکت در سامانه و بیان دیدگاه ها، تجارب و ایده های خود به سامانه هدف به نشانی www.hadaf.dmsrt.ir  مراجعه نمایند.