دعوت رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از جامعه دانشگاهیان و مردم شریف سبزوار برای حضور در انتخابات بیست و هشت خردادماه