دفتر جامعه اسلامی دانشجویان حکیم سبزواری در دومین دوره جشنواره ملی شهید آیت(واحد سیاسی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان) رتبه نخست را در بین دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در اختتامیه این جشنواره دفتر جامعه اسلامی دانشجویان حکیم سبزواری رتبه نخست و رتبه های دوم و سوم به دفاتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه فرهنگیان مشهد تعلق گرفت.

گفتنی است جشنواره سیاسی شهید آیت با هدف ترغیب و تشویق دانشجویان در بخش‌های همایش، سلسله جلسات، مناظره، تریبون آزاد، نشست‌های تخصصی، مصاحبه و بیانیه‌های سیاسی در نیمه مردادماه ۹۹ برگزار شد.