هفتمین نشست از مجموعه نشست های یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی با موضوع پژوهش های روایت شناسی و داستان پردازی در تاریخ بیهقی

هفتمین نشست از سلسله نشست‌های یازدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی

❇️ موضوع نشست : پژوهش های روایت شناسی و داستان پردازی در تاریخ بیهقی

سخنرانان نشست

 🔸دکتر ابوالفضل حری

 🔸دکتر عبدالرضا مدرس زاده

🔸 دکتر محمد حسن صنعتی

🔸 دبیر نشست: آقای سیدنورالله رضوی

🔸 بیهقی خوان: خانم قمرالزمان مشکوری

🔹زمان: شنبه ۲۲ آبان، ساعت ۸ شب

🔹لینک حضور در نشست:

http://meeting5.hsu.ac.ir/b/hak-ktd-vwg