در پی پیگیری های مجدانه و تعامل سازنده دانشکده معماری و شهرسازی و معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با سازمان گسترش وزارت محترم علوم، تحقیقات و فناوری در طی ۶ ماه گذشته، این دانشکده موفق به راه اندازی رشته جدیدی با عنوان رشته مهندسی شهرسازی شد.

دکتر شهاب عباس زاده، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی در این زمینه خاطر نشان کرد: با عنایت به چشم انداز مصوب دانشکده از یک دهه قبل، راه اندازی رشته شهرسازی همواره به عنوان یکی از چشم اندازهای دانشکده مطرح بوده است که این مهم با همت همکاران عزیز دانشکده بویژه آقایان دکتر مسیح ا… معصومی و دکتر رحیم ایرانشاهی، حمایت همه جانبه ریاست محترم دانشگاه، مدیریت محترم حوزه ریاستی و معاونت محترم آموزشی در تلاشی فراگیر از ۶ ماه قبل، نهایتا به سرانجام رسید.

وی افزود، راه اندازی رشته مهندسی شهرسازی در شهری همچون سبزوار که دارای پتانسیل غنی نیروی انسانی، پروژه های شهری – منطقه ای و در دانشگاهی با رسالت منطقه ای خیلی زودتر از این باید محقق می شد.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی افزود؛ شهر سبزوار به‌عنوان یک شهر بزرگ در شرق کشور و غرب خراسان با داشتن مرکزیت جغرافیایی و اجتماعی و چندین شهرستان تازه ‌تأسیس و روبه‌رشد در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی می تواند  الگویی برای این بخش بزرگ از کشور ‌باشد.

وی افزود؛ ایجاد رشته هایی از قبیل شهرسازی در شهری با تمدن و شهرسازی غنی و با داشتن بافت تاریخی بزرگ و ارزشمند شهری، ضمن کمک به رشد صحیح شهر موجب بالندگی این حوزه خواهد شد.

دکتر عباس زاده افزود: در شرایط کنونی که دانشگاه فردوسی به عنوان تنها مرکز دانشگاهی دولتی در استان خراسان رضوی، مشغول به پرورش نیروهای متخصص شهرسازی می باشد، خلا وجود مرکزی دولتی-دانشگاهی برای تربیت و توانمند سازی نیروهای بومی و منطقه ای برای اشتغال در شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای متولی مدیریت و برنامه ریزی شهری در خراسان به شدت احساس می شود که این مهم می تواند توسط دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری میسر گردد.

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی افزود: وجود دانشگاهی همچون دانشگاه حکیم سبزواری برای جذب و نگه‌داشت دانشجویان و دانش‌آموزانی که از این حوزه جغرافیایی فارع التحصیل شده و تمایل به تحصیل در رشته شهرسازی در این موقعیت جغرافیایی را دارند با توسعه گزینشهای بومی دانشجویان مطابقت دارد.

  دکتر عباس زاده افزود: دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان دومین دانشگاه استان خراسان بزرگ با برخورداری از سابقه چندین ساله در تربیت نیروی متخصص حوزه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری، در شرایط کنونی با بهره مندی نیروهای متخصص در حوزه شهرسازی و برنامه ریزی شهری، دارای این توانمندی و تجربه می باشد که بتواند با ایجاد رشته شهرسازی نسبت به تامین نیروی متخصص این حوزه در پوشش نیازهای منطقه ای و ملی گام بردارد.