بیست و نهمین كرسي علمی- ترويجي
موضوع: «واگرایی در عراق (استقلال کردستان) و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران».
ارائه دهنده: دکتر رضیه موسوی فر. (استادیار و عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم )؛
داور خارجی: دکتر معصومه زارعی هدک (دکترای تخصصی روابط بین‌الملل)؛
داور داخلی: دکتر علی قربانپور دشتکی ( استادیار و عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه حکیم)؛
مدیر جلسه: دکتر قدرتی (دانشیار و عضو مرکز پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری)؛
زمان چهارشنبه ۱۸خرداد، ساعت ۱۳
مکان: سالن دکتر علوی، مجتمع علوم انسانی، طبقه سوم، ضلع شمالی.
لینک شرکت به صورت مجازی:
https://meeting5.hsu.ac.ir/b/smk-a7c-hv4