پنجم اسفند ماه سالروز بزرگداشت ریاضی‌دان و پدر علم مهندسی ایران، خواجه نصیرالدین طوسی را گرامی داشته و این روز را که مزین به نام مهندس می باشد، خدمت مهندسین، اساتید و به ویژه دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری تبریک عرض می نماییم.