سه تن از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته سازه دانشگاه حکیم سبزواری با دفاع از پایان نامه های خود تحت راهنمایی و مشاوره اساتید این دانشگاه و دانشگاه آریزونا فارغ التحصیل شدند.
 دکتر رسول شادنیا  عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه ضمن اعلام این خبر گفت: استاد راهنمای رساله پایان نامه های این دانشجویان دکتراسکندری، عضو هیات علمی گروه عمران و استاد مشاوره اول بنده و استاد مشاور دوم دکتر ژنگ از دانشگاه آریزونا بودند.
وی با اشاره به اینکه این سه دانشجو از دانشجویان بسیار خوب و فعال از نظر آموزشی و پژوهشی در رشته سازه بودند، افزود: جمعا شش مقاله بسیار خوب هم از نتایج کار این دانشجویان آماده شده است که بعضی سابمیت شده و برخی هم برای ویرایش نهایی تحت نظر استاد آمریکایی است.
دکتر شادنیا با تاکید بر لزوم ارتباطات علمی بین المللی عنوان داشت: این ارتباط باعث شناخت بیشتر دانشگاه در عرصه بین الملل، رفتن به سمت پژوهش های با کیفیت و ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در دانشجویان می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و سطح تعاملات از این بیشتر شود و به انعقاد تفاهم نامه بیانجامد.