✅رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در سومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی گفت: دانشگاه ها باید در زمینه رابطه دانش، فناوری و کار آفرینی روشنگری های لازم را انجام دهند.
وی افزود: دانشجویان مهندسی باید بدانند علاوه بر دانش و مهارت، مدیریت منابع انسانی را نیز فرا بگیرند.
دکتر حدادنیا ادامه داد: برخی مهندسان در حالی که باید برای ده ها انسان دیگر در جامعه کار آفرینی داشته باشند، خود در انتظار شغل هستند.
وی توسعه جوامع در گرو ۲ پارامتر دانش و فناوری برشمرد و تصریح کرد: تنها وجود دانش برای کار آفرینی و ایجاد توسعه در صنعت کافی نیست.
رییس دانشگاه خاطرنشان کرد:در حال حاضر نظام آموزشی ارتباط خود را با محیط بیرون از دست داده و تنها انسان هایی دانش محور را تحویل جامعه می دهد که خالی از بعضی مهارت ها هستند.
گفتنی است درسومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی  مراسم رونمایی و نامگذاری سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری به نام دکتر محمد حسن هنربخش همزمان برگزار شد همچنین از دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری و مهندسین برتر سطح شهرستان تقدیر شد.