طرح پژوهشی عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه حکیم سبزواری موفق شد به عنوان یکی از ۱۸ طرح پژوهشی مشترک میان ایران و روسیه مورد پذیرش قرار بگیرد.

دکتر احسان استاجی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، گفت: این طرح پژوهشی  با موضوع “بررسی خواص برخی ترکیبات نانو با استفاده از نظریه گراف” به عنوان یکی از ۱۸ طرح پژوهشی مشترک بین ایران و روسیه در راستای تفاهم نامه مشترک میان بنیاد علم دو کشور انتخاب شد.
عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه این طرح پژوهشی با مشارکت دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه صنعتی شریف و موسسه ریاضیات سوبولوف روسیه در مدت سه سال محقق خواهد شد، افزود:طرح پژوهشی ارائه شده از سوی ما تنها طرح تحقیقاتی کشور در حوزه ریاضی می باشد که توسط این دو بنیاد حمایت می شود.
گفتنی است نشست بررسی و تصمیم گیری در مورد طرح های پژوهشی مشترک ایران و روسیه در راستای تفاهم نامه مشترک میان بنیاد علم دو کشور در محل صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در اواخر خردادماه برگزار شد.
در این نشست دو طرف با ابراز خرسندی از گسترش سطح همکاری و افزایش تعداد طرح های پژوهشی مورد حمایت از ۱۲ طرح به ۱۸ طرح خواستار افزایش زمینه های همکاری به ویژه در زمینه برگزاری کارگاه های مشترک تعیین اولویت های منطقه ای و بررسی چهارچوب طرح های چند جانبه مشترک شد.
در پایان این نشست طرفین ضمن امضای متمم، برنامه اجرای ۱۸ طرح مورد حمایت برای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۷ را نهایی و بر ادامه همکاری در سطوح گسترده تر تاکید کردند.