فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه سال ۱۳۹۸ اعلام شد. جهت مشاهده شرایط و آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه کلیک کنید.