مدیر کل طرح های عمرانی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گفت: روند مطلوب فعالیت های عمرانی دانشگاه حکیم سبزواری الگویی نمونه در سطح دانشگاه های کشور است.

دکتر مهرالله رخشانی مهر صبح امروز در حاشیه مراسم افتتاح و کلنگ زنی طرح های عمرانی دانشگاه حکیم سبزورای در جمع خبرنگاران با اشاره به محدودیت های اقتصادی در چند سال اخیر در بحث تامین منابع پروژه های عمرانی، افزود: فعالیت های عمرانی دانشگاه حکیم با توجه  این  محدودیت مطلوب بوده است.

وی این عملکرد مثبت را ناشی از حرکت دانشگاه در راستای برنامه جامع و مدون دانست و عنوان داشت: خوشبختانه دانشگاه حکیم سبزواری از بدو فعالیت خود، بر اساس طرح جامع حرکت کرده و تغییرات مدیریتی، باعث تغییر این رویکرد نشده است.

وی توجه به بحث محوطه سازی در دانشگاه از سال ۹۲ به بعد را بسیار خوب عنوان کرد و تصریح داشت: با توجه به نیاز دانشجویان به تحصیل در محیطی زیبا و دلنشین خوشبختانه امروز شاهدیم  که  در بحث محوطه سازی نیز  پیشرفت چشمگیری در دانشگاه به وجود آمده است.