اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان دوره روزانه ورودی بهمن ۱۳۹۵

(دختران و پسران)

 
ضمن عرض تبریک ، چنانچه متقاضی سکونت در خوابگاه هستید لازم است به صورت زیر اقدام فرمائید.(لینک راهنمای ثبت نام سایت معاونت دانشجویی آمده است)
۱-دانشجویان پسر و دختر دوره روزانه لازم است از تاریخ۹۵/۱۰/۲۷ تا  ۹۵/۱۱/۳به پورتال معاونت دانشجویی به آدرس www.hsu.ac.ir/md مراجعه و نسبت به تکمیل فرم امتیاز بندی خوابگاه بر اساس راهنمای موجود اقدام نمایند . اسامی واجدین شرایط سکونت در تاریخ۹۵/۱۱/۵۵در همین پورتال اعلام خواهد شد.
۲-دانشجویان دختردوره شبانه لازم است، جهت سکونت در خوابگاه (نوع ۲ داخل پردیس دانشگاه) از تاریخ۹۵/۱۰/۲۷ تا ۹۵/۱۱/۳با شماره۰۵۱۴۴۰۱۳۴۱۶-۰۵۱۴۴۴۱۰۶۵۱ تماس حاصل نموده و در صورت وجود ظرفیت اسکان، نسبت به واریز وجه خوابگاه و تعیین شماره اتاق اقدام نمایند.
ضمنا دانشجویان پسر دوره شبانه ورودی بهمن ۹۵ در صورت تمایل به اسکان در خوابگاه های غیر دولتی (بخش خصوصی) می توانند با شماره تلفن ۰۹۱۵۱۱۵۲۳۲۴(آقای منطقی) تماس حاصل نمایند.
معاونت دانشجویی